NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKARI 21 år har PB vore i aktivitet som rådgjevande ingeniør i Sogndal. Kontoret har i denne tida hatt hovudfokus på rådgjeving i byggeteknikk, byggeleiing og byggherreombod. I første rekke har arbeidet dreia seg om prosjekt innafor bygging og fornying av skular, helseinstitusjonar, forretningsbygg og industrianlegg.

Firmaet er RIF-godkjent (Rådgivende Ingeniørers Forening) innafor fagområdet bygge- og anleggsteknikk, og dagleg leiar Per Berteig er RIF-godkjent rådgjevar innafor same fagområdet. "Rådgivende Ingeniørers Forening" er ei bransjeforening som set verdiar som uavhengigheit, etikk og kvalitet i høgsetet.Powered by CuteNews
   

Akkurat no :Anbodet vart sendt ut i starten av desember, og ventast inn i byrjinga av januar 2008.
Det nye tilbygget ved Kvikne hotell i Balestrand, som blandt anna husar ny konferansesal, er no ferdigstilt.
1. byggesteg av bustadprosjektet Ulvahaugen Terrasse er no i sluttfasen.
Dei fyrste bustadkjøparane har flytta inn, sjølv om det fortsatt pågår arbeid i ein del av bustadane i komplekset, og på uteanlegget.


<< Forrige 1 2 3 4 Neste >>

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no